M Aligner je orto sistem za ispravljanje zuba folijama. Reč je o ortodontskom tretmanu čiji se aparati sastoje od estetski prihvatljivih, komfornih, efikasnih, naprednih i sekvencijalnih providnih folija.

Set folija služi za ispravljanje zuba i moguće je u jednom koraku, jednom poetom stomatologu dobiti komplet za celu terapiju. Sastoji se od seta folija koje se međusobno menjaju na otprilike 12-14 dana. Konstantnim nošenjem folija oko 20 sati dnevno vrši se kontinuirani pritisak na zube koji dovodi do njihovog pomeranja. Broj folija zavisi od težine malpozicije, broja zuba koji će biti uključeni u terapiju i načina pomeranja tih zuba tokom terapije.

M Aligner

Potražnja za korektivnim terapijama malpozicije prednjih zuba je u porastu, naročito kod odraslih pacijenata koji ne žele da koriste fiksni aparat sa bravicama. Tendencija potražnje ukazuje da se želi kraći, manje inazivan i estetski prihvatljiv ortodontski tretman. Ovim pacijentima M Aligner pruža veoma efikasno rešenje.