Oralna hirurgija

O oralnoj hirurgiji

Oralna hirurgija se bavi hirurškim lečenjem i zbrinjavanjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje. Obzirom da je to najinvazivnija grana stomatologije, zahteva poseban pristup, znanje i zalaganje, kako lekara, tako i pacijenta.

U domen oralne hirurgije spada: vađenje zuba, hirurško vađenje zuba, vađenje umnjaka, resekcija korena (apikotomija) , operacija zuba sa cistom (cistektomija), ugradnja veštačke kosti... Sve intervencije rade se u lokalnoj anesteziji sa minimalnim postoperativnim reakcijama. Stomatološka ordinacija "Dr Dimitrije Stojanović" Vam u okviru hirurgije pruža i usluge iz oblasti IMPLANTOLOGIJE koja predstavlja savremeni pristup rešavanju nedostatka zuba.

Stomatološka ordinacija Dr Dimitrije Stojanović

Usluge iz oblasti oralne hirurgije

Vađenje zuba

Ovo je najčešća oralnohirurška intervencija i spada u rutinske metode lečenja. Iako se trudimo da do vađenja zuba ne dođe, nekada je to neizbežno. Pažljivim radom, koristeći savremen instrumentarijum, trudimo se da ovo, za većinu pacijenata ružno iskustvo, prođe što prijatnije.

Najčešći uzroci gubitka zuba su karijes i parodontopatija. Prate ih povrede i neka opšta oboljenja. Zub se vadi isključivo onda kada su iscrpljene sve mogućnosti da se on spase, ili kad je direktan uzročnik pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja. Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolna.

Hirurško vađenje zuba

Iako je vađenje zuba rutinska intervencija, ipak postoje slučajevi kada je neophodno angažovati znanje lekara specijaliste - oralnog hirurga, kao i poseban instrumentarijum, kako bi se zub izvadio. Da li će vađenje zuba biti "obično" ili "hirurško", zavisi, od samog zuba i razloga njegovog vađenja kao i od položaja okolnih anatomskih struktura. Ako je vađenje zuba terapija izbora, stomatolog će proceniti da li vađenje moze proći bez komplikacija ili će biti hirurško. O tome će porazgovarati sa Vama i objasniti Vam samu intervenciju, kao i moguće komplikacije, vodeći računa o Vašem zdravstvenom stanju. U zavisnosti od toga šta je razlog hirurškog vađenja zuba, lekar će isplanirati na koji način će prići zubu,kako ga odstraniti i kako zbrinuti nastalu ranu.

Postupak se izvodi u lokalnoj anesteziji, sama intervencija je bezbolna, mada neprijatna, jer, iako se ne oseća bol, oseća se pritisak. Pošto se u ovoj proceduri pravi hirurški rez, potrebno je tkivo ušiti. Konci stoje u ustima 7 do 10 dana, potom se uklanjaju. Obzirom da je u pitanji invazivna intervencija, neophodno je pridržavati se uputstva lekara o ishrani i načinu održavanja oralne higijene.

Oralna hirurgija
Hirurška sala Dr Dimitrije Stojanović

Vađenje umnjaka

Umnjaci su zubi koji se pojavljuju na kraju zubnog niza, između 18 i 25 godine života. Oni poslednji niču od stalnih zuba. Veliki deo populacije nema dovoljno mesta u vilicama za ove zube i na kraju završi sa vađenjem istih. Ako oni niknu i postave se normalno u zubni niz, mogu biti veoma korisni zubi. Ukoliko ih redovno perete mogu trajati celog života. Zato što poslednji niču vrlo često nema dovoljno mesta u vilicama za njih, po nekad se pojave u ustima samo do pola ili se uopšte ne vide. Tada takve zube nazivamo impaktirani zubi.

Gotovo je sigurno da će impaktirani zubi napraviti problem ako se ostave na mestu. Preporučuje se da impaktirane zube treba izvaditi do 25 godine života, bez obzira da li prave probleme ili ne. Intervencija je lakša kod mlađih osoba i oporavak ide brže i sa manje komplikacija. Relativno jednostavna intervencija kod mlađih osoba može biti komplikovana kod starijih.

Za početak je potrebno da zakažete termin, tada će vam biti rečeno da napravite OPT rtg snimak (snimak cele gornje i donje vilice) i gde to možete da uradite. Na prvom sastanku ćemo uraditi klinički pregled, analizirati rtg film, diskutovati o mogućoj terapiji i na kraju eventualno zakazati termin za operaciju. Cela procedura će vam biti objašnjenja i imaćete mogućnost da postavljate pitanja o svemu što vas interesuje. Izvodi se u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolna. Cela procedura traje oko sat vremena, ponekad nešto duže.

Apikotomija i cistektomija

Na vrhu korena zuba mogu da se pojave promene koje se vide kao loptasta rasvetljenja na rtg snimku. U pitanju su ili infektivne promene - abscesi i granulomi, posttraumatske promene - traumatske ciste, ili razvojne anomalije - razvojne odontogene ciste. Dijagnostikuju se uglavnom rtg snimkom, ako su asimptomatski, ali vrlo često daju simptome koji podrazumevaju bol i otok, pa je to razlog javljanja stomatologu. Potpuno tačna dijagnoza,da li je u pitanju cista ili granulom, može da se postavi samo patohistološkim pregledom tkiva.

Apikotomija i cistektomija su hirurške metode lečenja periapikalnih promena. Potrebno je ukloniti promenu u potpunosti iz kosti. To je jedini pouzdan način. U istom aktu tretira se i zub uzročnik, skraćuje vrh korena i kanal korena hermetički zatvara. Ukoliko je cistična lezija zahvatila veći deo korena, zub uzročnik je potrebno izvaditi a promenu obavezno hirurški ukloniti.